The Miami Hurricane Top 25 Poll

1. The University of Miami
2. Texas
3. Oklahoma
4. Virginia Tech
5. Ohio State
6. Oregon
7. Georgia
8. Florida
9. Notre Dame
10. Tennessee
11. Florida State
12. Washington
13. NC State
14. Wisconsin
15. Michigan
16. Washington State
17. Kansas State
18. USC
19. LSU
20. Penn State
21. Iowa State
22. Texas A&M
23. Iowa
24. Colorado State
25. Alabama